TINGIMUSED

ÜLDSÄTTED

 • Käesolevad e-poe üld– ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ning Saarevõrk OÜ (edasipidi: Müüja), registrikood 14452898, Kuivastu mnt 15 Orissaare Saaremaa 94601, käesoleva ostukeskkonna saarevork.ee (edasipidi: epood) vahendusel toodete (edaspidi: Kaup) ostmisel tekkivatele õigussuhetele.
 • Tingimustega tutvumine on kohustuslik.
 • Müüjal on õigus oma e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest käesolevas interneti leheküljel. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Saarevõrk OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

TOOTED JA HINNAD

 • Tooteid saab e-poes otsida ja valida liikudes mööda lehekülgi, kasutades Toote kategooriaid ja muutes kuvatavate slaideritel pakutavaid väärtuste suurusi või teostada otsingut lehe vasakul üleval nurgas oleva “luubiga”. Sinna otsingusse võite sisestada, kas tootekoodi või vähemalt 3 tootele iseloomulikku tähte ja, või numbrit.
 • Kõik e-poes olevate Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 • Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Teile vastavad Kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

OSTU SOORITAMINE, TELLIMUSE VORMISTAMINE, TRANSPORT ja TASUMINE

 • Valige välja toode/tooted ning lisage ostukorvi.
 • Ostukorvis on võimalik tooteid lisada, kustutada ja muuta. Ostukorvi uuendamiseks vajutage nuppu “Uuenda ostukorvi”.
 • Valige kauba kättetoimetamiseks sobiv transpordiviis.
  • Alla 50.- eurose ostu korral tasub transpordi eest Ostja Kauba kättesaamisel, valitud transportti osutavale firmale, vastavalt tema kehtivale hinnakirjale.
  • Üle 50.- eurose ostu korral tasub Ostja poolt valitud transpordi Müüja.
 • Sobiva Kauba ja transpordi välja valimisel vajutage nuppu “Vormista tellimus”. Teid suunatakse kliendiandmete lehele. Valige klienditüüp ja sisestage nõutud andmed.
 • Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud Kauba kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
 • Juhul kui soovite Kaupa tarnida ostja aadressist erinevale aadressile, tehke linnuke “Saada teisele aadressile”, ning sisestage soovitud tarneaadress eraldi selle jaoks ettenähtud lahtritesse.
 • Valige endale sobiv makseviis.

NB! Ostja on kohustatud enne makse sooritamist kontrollima, et andmed tema poolt tehtaval tellimusel on õiged.

Toodete eest on võimalik tasuda:

 • Maksan tellimuse eest pangakaardiga (makset saab teostada deebet- või krediitkaardiga VISA, MasterCard, Maestro, kui pank seda võimaldab. Antud funktsiooni saab aktiveerida veebipanga konto seadetes.).

Tasudes tellimuse eest pangakaardiga toimub makse sooritamine EveryPay turvalises maksekeskkonnas, mis on väljaspool E-poe keskkonda. E-poel puudub ligipääs Ostja panga, deebet- või krediitkaardi andmetele. Teil tuleb sisestada makse sooritamiseks maksekaardi number, selle kehtivusaeg (VALID THRU) kuu/aasta, ning sõltuvalt kaardist 3 või 4-kohaline turvakood (CVV2/CVC2/CID).

Kui sooritate makse pangakaardiga, siis vajutage peale makse sooritamist nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” ja teile kuvatakse teade “Makse on edukal sooritatud”. Kui vajutate enne makse sooritamist nuppu “Tagasi kaupmehe juurde või maksmise ajal nuppu “Katkesta”, siis makse ei laeku, Teie ostukorvi sisu kustutatakse ja tellimus tühistatakse.

Peale makse sooritamist saadetakse Teile automaatne kinnitus makse ja tellimuse sooritamise kohta. Kinnitus saadetakse Ostja poolt sisestatud e-meili aadressile. Arvet Kauba eest ei saadeta automaatselt, seda teeb inimene kes kontrollib, et kõik on korras. Seega ei saa Ostja arvet koheselt või öisel ajal ja puhkepäevadel. Tellimuse täitmine algab hetkest, kui EveryPay maksekeskus kinnitab Müüjale, et makse on edukalt sooritatud.

 • Maksan tellimuse eest arve alusel pangaülekandega

Kui valite, et soovite maksta arve alusel pangaülekandega, siis arve koostatakse ja saadetakse Ostjale tema poolt tehtud tellimuses sisalduvate andmete alusel. Kui ostjaks on eraisik, siis on arve peal eraisiku andmed ja kui ostjaks on firma, siis on arve peal firma andmed. Arve ja kõik muu vajalik informatsioon saadetakse Ostja poolt sisestatud e-mailile. Ostja on kohustatud kontrollima, kas kõik on õige ja teavitama müüjat, kui midagi on valesti. Arvet Kauba eest ei saadeta automaatselt, seda teeb inimene, kes kontrollib, et kõik on korras. Seega ei saa Ostja arvet koheselt või öisel ajal ja puhkepäevadel. Tellimuse täitmine algab hetkest, kui kogu arvel märgitud summa on laekunud Müüja kontole.

TOODETE KOHALETOIMETAMINE.

 • Kaup toimetatakse peale Kauba eest tasu laekumist ja vastavalt tellimuse tegemisel Ostja poolt valitud tarneviisile.
 • Kui pärast müügitehingu sõlmimist selgub, et Kaup on mingil põhjusel Müüja laost otsa lõppenud ja selle tellimine ja kohaletoimetamine võtab kauem aega, siis teavitab Müüja Ostjat kahe tööpäeva jooksul ning annab teada Ostjale uue eeldatava kohaletoimetamise tähtaja. Ostjal on õigus kohaletoimetamise tähtaja pikenemise tõttu ostu-müügilepingust taganeda.
 • Kaubad toimetatakse Ostjale kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajaid (edaspidi: Kaubavedaja). Kui olete valinud tarneviisiks “Tulen ise järele” saate oma tellitud kaubale järele tulla: tööpäevadel kell 09:00 – 16.00 va. riigipühad, aadressil Kuivastu mnt 15, Orissaare, Saaremaa 94601, Eesti.
 • Kõik saadetised anname Ostja määratud sitpunkti toimetamiseks üle Kaubavedajale 1-2 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest, kui kaup on laos olemas ning pole öeldud teisiti.

TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE

 • Ostjale kehtib e-poest ostetud Kaupadele 14-päevaline tagastusõigus, v.a Ostja soovil Eritellimusel valmistatud toodetele.
 • Kui kaup on nõuetekohaselt tagastatud ja üle kontrollitud, tagastatakse raha Ostja kontole 5 tööpäeva jooksul.
 • Tagastatav Toode peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis. Pakendit on lubatud avada. Tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis tagastamisteade e-mailile saarevork@saarevork.ee ja tagastatav Kaup viivitamatult tagastada.
 • Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et tagastamisega seotud kulutused kannab Ostja, kui ei lepita kirjalikult kokku teisiti.
 • Kui tagastatav Kaup ei vasta tagastatava Toote nõuetele, siis on Müüjal õigus tasaarveldada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarveldamiseks saadab Müüja avalduse Ostja poolt tellimise käigus sisestatud e-posti aadressile. Juhul kui Ostja ei ole nõus avalduses toodud väärtuse vähenemisega, on tal õigus kaasata väärtuse vähenemise kindlakstegemisele sõltumatu ekspert.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 • Kaupadele kehtib VÕS §-s 218 sätestatud pretensioonide esitamise kord.
 • Müüja ei vastuta:
  • Ostja süül Kauba füüsilise kahjustamise eest
  • Puuduste eest, mis on tekkinud Kauba ebasihipärase kasutamise tagajärjel.
 • Kauba nõuetele mittevastavuse korral on Ostjal õigus nõuda Kauba asendamist nõuetele vastava Kaubaga.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 • Müüjal ei ole õigust levitada Ostja andmeid.
 • Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Saarevõrk OÜ järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid.
 • Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie e-poes
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes.
 • Muude andmete kogumine:
  • Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et tagada püsiv turvalisus veebilehel ning selgitada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on klientidele kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse käesolevas privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 • Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:
  • Tellimuste täitmiseks (s.h Tellimusega seotud teadete edastamiseks)
  • Tellimuste kättetoimetamiseks
  • Veebilehel püsiva turvalisuse tagamiseks
  • Muude Eesti Vabariigis kehtivate seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
 • Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:
  • Kauba kohale toimetamiseks veoteenust pakkuvale Kaubavedajale, juhul kui klient on vastava teenuse tellinud.
  • Makselahenduste kasutamiseks finantsasutustele.
   • S.h Maksete töötlemiseks vajalikud andmed edastatakse volitatud töötleja EveryPay maksekeskusele.
  • Võlgade sissenõudmisel inkassoteenuseid pakkuvatele partneritele ja kohtutäituritele.
  • Muudele riiklikutele institutsioonidele eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
  • Kliendi tuvastamiseks ja kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha peale esitatud päringut. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: kalvarige@gmail.com või kohapeal Saarevõrk OÜ kontoris: Kuivastu mnt 15, Orissaare, Saaremaa, Eesti.

ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS

 • Müüja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 • Kõik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 • Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Müüjal on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
 • Kasutades Saarevõrk OÜ veebilehte kinnitate, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
 • Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Saarevõrk OÜ, registrikoodiga 14452898, aadressiga Kuivastu mnt 15, Orissaare, Saaremaa, 94601.
 • Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa komisjon hinnanud piisavaks.
 • Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: kalvarige@gmail.com või kohapeal Saarevõrk OÜ kontoris: Kuivastu mnt 15, Orissaare, Saaremaa, 94601.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 • Müüja vastutab Teie ees ja Teie vastutate Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Müüja ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

MUUD TINGIMUSED

 • Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • Ostja ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste
  komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

VÄLISTAVAD TINGIMUSED

 • E-poe veebilehel olevad tootepildid on tehtud võimalikult tootele omaselt, aga on sellegipoolest illustratiivse tähendusega.
 • Kõikide sisuelementide (s.h videod, pildid) kopeerimine/taaslevitamine (v.a e-poe platvormile seadistatud võimaluste kaudu) on keelatud ilma Saarevõrk OÜ kirjaliku nõusolekuta.
 • Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Saarevõrk OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul.
 • Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.
 • Teil on keelatud e-poe mittesihipärane kasutamine ja/või mistahes tehniliste protsesside testimine, läbiviimine, süsteemipäringute saatmine, seadistamine, liidestamine jmt, mille eesmärgiks on e-poe tegevuse häirimine, andmete liikumise jälgimine, vmt.
CLOSE

Tootekategooriad

Nööri kanne
2.0g/1m43.0g/1m
Nööri läbimõõt
1.0mm40.0mm
Nööri raskus
1.0kg/100m60.0kg/100m
Võrgusilma suurus
10mm120mm
Add to cart